شرکت ایران پیام مازندران

ارسال انبوه پیامک و ایمیل | پنل ارسال پیامک صوتی و متنی

شرکت ایران پیام مازندران

ارسال انبوه پیامک و ایمیل | پنل ارسال پیامک صوتی و متنی

  • Instagram Google+

  1. تعرفه ارسال پیامک ثابت است و به مقدار خرید اعتبار بستگی دارد.
  2. تعرفه ارسال پیامک فارسی به همراه اول ١2٠ ریال و ایرانسل ١3٠ ریال می باشد.
  3. تعرفه ارسال پیامک لاتین به همراه اول ٢٥٠ ریال و ایرانسل ٢٧٥ ریال می باشد.
  4. در ارسال از نقشه تعرفه ١٠ ریال بیشتر از تعرفه عادی می باشد.
  5. 8%  مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق افزوده می شود.
  6. اعتبار قیمت های فوق تا پایان سال 1393 می باشد.

سامانه افزایش بازدید 24 آی پی